Fare Network

Već treću godinu Orhideja organizuje vikend sportske aktivnosti za djecu različitih nacionalnosti. Dvodnevne radionice, sastanci ili utakmice sa djecom različitih godina, spola i nacionalnosti organizujemo u Oktobru kada se organizuju ovakve aktivnosti u cijelom Svijetu. Sponzor ovih aktivnosti je FARE network koji nam pomaže pri realizaciji ovih aktivnosti. Cilj ovih aktivnosti je zbližavanje djece kroz sportske aktivnosti

FARE-network-thumb

Comments are closed.