Yes Equality

[Fact sheet European Union]

Impakt-manifesto

Integracija civilnog društva – Generacijske perspective u borbi protiv svih oblika nasilja nad ženama i djevojkama

Aktivnosti projekta:
– Dijalog između učesnika I projekta I nastavnika osnovnih škola obuhvaćenim projektom sa ciljem organiziranja metodologije pod nazivom “dani crtanja”
– Organiziranje “dani crtanja” za djecu
– Dječija elaboracija priča baziranih na njihovim crtežima
– Otvorena izložba crteža I priča u školama
– Organiziranje laboratorije o video-izvještavanju za mlade
– Stvaranje kolektivnog dokumentarca o dinamici povezanog sa stanjem žena i
djevojaka
– Javna proekcija dokumentarca sa debatom
– Sastanci zainteresovanih strana o stanju prava žena na lokalnom nivou
– Zainteresovani subjektirealiziraju Impact Manifesto
– Kampanja podizanja svijesti o pravama žena

Ciljane grupe: Oko 250 učenika osnovnih škola u Stocu i Berkovićima; oko 50 mladih dobi između 15 i 25 godina iz opština Stolac i Berkovići; oko 40 odraslih ljudi koji će predstavljati socijalne, ekonomske i političke subjekte opština Stolac i Berkovići.

Trajanje projekta: Januar 2013-Jul 2014

Opći ciljevi projekta: Jačanje uloge civilnog društva u promicanju ženskih prava kroz osnažavanje kritičke svijesti i kapaciteta dijaloga, kroz stjecanje kulturne svijesti i slobodnog izražavanje.

Specifični ciljevi projekta: Promoviranje identifikacije civilnog društva kroz konkretne aktivnosti u jačanju alternativnog modela uloge ženskih praa u opštinama Stolac i Berkovići kroz integraciju generacijske perspective

Comments are closed.