Projekti

Udruženje Orhideja u okviru svojih redovnih aktivnosti radi i razne vrste projekata kako za sebe tako i za svoje korisnike. Projekti ekonomskog osnaživanja žena imaju za cilj da utiču na razvoj lokalne ekonomije i poboljšanja standarda građana. Do sada je Orhideja uradila preko 100 projekata od kojih ćemo neke izdvojiti. Projekat obnove sportske sale Stolac je jedan od velikih projekata koje je radila Orhideja u saradnji sa italijanskim organizacijama sa Sardinije, Norveškom ambasadom u Sarajevu i Sportskim savezom Stolac. U potpunosti je obnovljena sportska sala koju koriste 4 škole i svi sportski klubovi grada Stolac.

 

Comments are closed.