Integracija civilnog društva generacijske perspektive u borbi protiv svih oblika diskriminacije nad ženama i djevojčicama

Udruženje “Orhideja” počinje sa implementacijom projekta “Integracija civilnog društva generacijske perspektive u borbi protiv svih oblika diskriminacije nad ženama i djevojčicama” koji sufinansira EU- Delegacija upravlja fondovima EU a implementira Udruženje Orhideja i TAMAT- italijanska nevladina organizacija.
Projekat ima cilj da kroz rad sa osnovnim i srednjim školama radi na jačanju dijaloga. U borbi protiv svih oblika nasilja i diskriminacije nad ženama i djevojčicama kroz kreativan i ,djeci i mladima,prilagodljiv način učenja osnažit ćemo ove grupe mladih ljudi kako bih naši mladi stekli znanja o ovim temama i počelo ih primjenjivati kroz život.
U projekat su uključene osnovne i srednje škole sa područja Stoca i Berkovića.

829 total views, 1 views today

Bookmark the permalink.

Comments are closed.