Izvještaj sa prvog sastanka sa stakeholderima — 27.09.2013.

Prvi informativni sastanak sa stakeholderima održan je u kancelariji Orhideje u Stocu u 10 sati. Sastanak je vodila koordinator peojekta Minva Hasić, a prisustvovali su:
Azra Turajlić  – Pedagog Prve osnovne škole Stolac
Ivana Babić –  Pedagog Osnovne škole Stolac
Orhan Tikveša
Alen Turković – Predsjednik asocijacije Tutti
Halil Elezović – Predsjednik asocijacije Dažd
Azra Hasanbegović – Gender expert
Sanel Marić –  Asistent kordinatoru projekta
Belma Kekić – Sekretar
Saša Borozan – Animator na socijalnim mrežama
Minva Hasić – Koordinator projekta

Poziv na sudjelovanje na ovom sastanku poslan je svim bitnim osobama u Stocu(predstavnicima vlasti, NVO sektoru…), samo se nekoliko odazvalo. Prvo smo poslali informativno pismo sa svim potrebnim informacijama o projektu i sastanku, poslije toga smo ih pokušali kontaktirati telefonom. Naše informativno pismo sa pozivnicom pročitano je na opštinskom sastanku, većina je odlučila da neće prisustvovati ovim sastancima. Centar za socijalni rad nam je odgovorio da nemaju dovoljno kapaciteta da odgovore na sve pozive nevladinog sektora. Predstavnici srednjih škola, nisu prisustvovali sastanku, iako su bili uključeni i dobro informisani od samog početka projekta, i nadamo se će se neki njihov predstavnik pojaviti na slijedećem sastanku. Ostali koji su bili pozvani, a nisu prisustvovali ovaj put, biti će ponovo kontaktirani sa istim zadatkom, uključenjem u ovaj proces. Na sastanku, sa prisutnim sudionicima, nakon riječi dobrodošlice i predstavljanja, otvorena je diskusija o ciljevima ovog sastanka, i planiranju naših slijedećih koraka. Azra Turajlić imala je odličan prijedlog, o uključivanju Policije i Doma zdravlja u Stocu, na sastanke, da bi dobili sve bitne podatke o situaciji u našem gradu, i svi su se složili da je to nešto što se treba uradti. Minva Hasić je također predstavila ideju pravljenja upitnika za ljude Stoca, preko kojeg ćemo dobiti neke od željenih informacija. Sastanak je završen u 11 sati. Kao dodatak ovom projektu, prilažemo listu prisutnih i fotografije.

Stolac 28.09.2013.

Koordinator projekta: Minva Hasić

2,004 total views, 1 views today

Bookmark the permalink.

Comments are closed.